Užsakymus nuo 20 Eur siunčiame nemokamai
DALIA CIDZIKAITĖ, LAIMA PETRAUSKAS VANDERSTOEP, DALIA STAKĖ ANYSAS

We Thought We Would Be Back Soon

€13,00
 
Gražiausios 2017 metų knygos konkurse skirtas diplomas knygos dailininkei Agnei Dautartaitei-Krutulei už dizaino koncepcijos įtaigumą knygoje.

Knygoje „Manėm, kad greit grįšim“ (anglų kalba) – aštuoniolika pokalbių su JAV lietuviais, kurie Antrojo pasaulinio karo metais buvo priversti palikti Lietuvą ir trauktis į Vakarus nuo artėjančio sovietų fronto ir tremties grėsmės.

Knygos sudarytojų Dalios Stakės Anysienės, Laimos Petrauskas VanderStoep ir Dalios Cidzikaitės pašnekovai atvirai pasakoja apie bėgimo iš Lietuvos aplinkybes, gyvenimą DP stovyklose Vokietijoje, apsisprendimą emigruoti ir įsikūrimą Jungtinėse Valstijose.