Užsakymus nuo 30 Eur siunčiame nemokamai
SALIMAS MOKKADEMAS, YANNAS LE BRAS

Įsimylėjęs Sokratas

€16,00
 

Kartą Alkibijadas prasitarė Sokratui, kad jo žmonos Ksantipės barimasis tapo nepakeliamas:

– Jau pripratau, – atsakė Sokratas. – Kaip priprantama prie nuolatinio vištų kudakavimo. Ar tu pats negali pakęsti ir savo žąsų gargėjimo? – Na taip, – tarė Alkibijadas. – Bet žąsys deda kiaušinius ir veda žąsiukus.
– O manoji Ksantipė man pagimdė vaikus.

Diogenas Laertietis, Iškilių filosofų gyvenimai, mokymai ir posakiai, III a.

Platono dialogo Puota pagrindu parašytame pasakojime į diskusijų šventę susirenka iškiliausi Atėnų vyrai: poetai, oratoriai, politikai ir, žinoma, šelmiškasis filosofas Sokratas. Šviesiausi senovės Graikijos protai svarsto seną kaip pasaulis klausimą – kas yra meilė? Išminties ir vaizdingų mitų prisodrintose kalbose meilė pasirodo daugybe pavidalų, tačiau kol draugijoje puotauja ir Sokratas, galime būti tikri, jog pavyks užčiuopti bent kraštelį tiesos apie meilę – kūnišką ir dvasinę, švelnią ir aistringą, laikiną ir amžiną…