Užsakymus nuo 20 Eur siunčiame nemokamai

Dvasios aristokratai

€6,00
 

Monografijoje Dvasios aristokratai. Lietuvos šaulių sąjungos siekiai ir realybė, 1919–1940 m.  analizuojama paramilitarinės 1919 m. veiklą pradėjusios organiza-cijos - Lietuvos šaulių sąjungos - istorija. Autorius, remdamasis gausiais archyviniais šaltiniais, periodika ir istorikų tyrinėjimais, tiria organizacijos veiklą, jos ideologijos esmę bei kaitos niuansus. Šauliai savo veiklą vykdė beveik per visą tarpukario Lietuvos laikotarpį (1919-1940 m.), jų susiformavimo ir veiklos istorija yra susipynusi su Nepriklausomos Lietuvos ir moderniosios lietuvių tautos idėjomis. Šaulių sąjunga, remdamasi savo lyderių mintimis (ypač Vlado Putvinskio), siekė tapti tikra lietuvių tautos ugdymo ir tobulinimo platforma, savotiškais dvasios aristokratais. Tačiau realybė ir siekiai dažnai atsidurdavo skirtingose plotmėse. Tai mėginama parodyti šiame istoriniame tyrime.

Mindaugas Nefas - humanitarinių mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademijos dėstytojas, Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos mokytojas. Gimė 1987 m. Anykščiuose. 2006 m. baigė Anykščių Antano Baranausko vidurinę mokyklą. 2010 m. Vilniaus pedagoginiame universitete įgijo istorijos bakalauro laipsnj ir mokytojo kvalifikaciją, 2012 m. - Lietuvos lokaliosios istorijos magistro laipsnj Lietuvos edukologijos universitete. 2017 m. apgynė humanitarinių mokslų (istorijos, 05H) daktaro disertaciją „Lietuvos šaulių sąjungos ideologijos raiška Lietuvos visuomenėje 1919-1940 m.", dėsto universitete.
Nuo 2003 m. yra Lietuvos šaulių sąjungos narys, Lietuvos šaulių studentų korporacijos SAJA sendraugis.


Tyrinėja Pirmosios Lietuvos Respublikos (1918-1940 m.) laikotarpį, Lietuvos šaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės istoriją. Yra mokslinių ir publicistinių straipsnių istorinėmis ir pedagoginėmis temomis autorius. Rengia įvairias edukacines mokymosi priemones moksleiviams.