Užsakymus nuo 20 Eur siunčiame nemokamai
FRIEDRICH NIETZSCHE

Anapus gėrio ir blogio: ateities filosofijos preliudija

€11,00
 

Friedrich Nietzsche (1844–1900) – vienas iš kelių mąstytojų, nulėmusių dabartinio filosofinio mąstymo, humanitarinių mokslų, o iš dalies ir visos dabartinės kultūros pobūdį.

Jo veikalas „Anapus gėrio ir blogio: ateities filosofijos preliudija" (1886) beveik visuotinai pripažįstamas vienu svarbiausių kada nors paskelbtu filosofiniu tekstu. Vokiečių filosofijos klasikas pateikia savo užmoju ir gilumu iki šiol neprilygtą, daugybę ginčų sukėlusią Europos politikos, kultūros, moralės ir religijos idėjų kritiką. Pats Nietzsche veikale Ecce homo apie Anapus gėrio ir blogio: „Visa šios knygos esmė – modernybės kritika, neiškiriant moderniųjų mokslų, moderniųjų menų, net ir moderniosios politikos, greta su užuominomis į priešingą tipą, kiek įmanu nemodernų, kilnų, teigiantį tipą. Šia pastarąja prasme knyga yra gentilhomme mokykla, suprantant šią sąvoką dvasingiau ir radikaliau, negu ji kada nors buvo suprantama."

Knygoje taip pat rasite prof. Jūratės Baranovos specialiai šiam leidiniui parašytą baigiamąjį straipsnį „Friedrichas Nietzsche: kaip priartėti arčiau tiesos". Jau ketvirta Nietzschės knyga, išleista serijoje „Academia".

Jums gali patikti