Užsakymus nuo 20 Eur siunčiame nemokamai
PROJEKTO KURATORĖS STEFANIJA JOKŠTYTĖ, AUŠRA 
TRAKŠELYTĖ

Vilniaus kontekstai

€25,00
 

Kataloge (dizainerė Gailė Pranckūnaitė) publikuojami anksčiau projekte dalyvavusių (2017 m. septyniolikos, o 2019 – dvidešimt dviejų), su rašymu vienaip ar kitaip susijųsių, autorių tekstai, eilėraščiai, sentencijos bei jų nuotraukos stenduose (fotografas Vytautas Narkevičius). Anot projekto kuratorių Stefanijos Jokštytės ir Aušros Trakšelytės, šis katalogas turi itin didelę vertę, kadangi tekstai stenduose eksponuojami tik kelias savaites. Be to, projektų metu, jie būdavo išsklidę po įvairius Vilniaus miesto rajonus, todėl visus sudėtinga būdavo spėti aplankyti. 

Projekto partneris:
Clear Channel Lietuva

2019 projekto rėmėjas:
Vilniaus miesto savivaldybė